• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 44 Liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 44. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 44 Liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen

44.1 Current ratio

Kengetallen zijn verhoudingscijfers tussen belangrijke grootheden in de onderneming/organisatie, waardoor heel snel informatie beschikbaar komt en vergelijking mogelijk wordt gemaakt.

Kengetallen worden gebruikt om vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende perioden in de onderneming of een vergelijking met cijfers van andere (soortgelijke) ondernemingen. Op grond van deze informatie kan het management beslissingen nemen.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming de schulden die ze op korte termijn heeft, op tijd kan voldoen.

Current ratio = (vlottende activa + liquide middelen)/schulden op korte termijn

Bij de beoordeling letten we niet zozeer op de absolute waarde van het kengetal, maar vooral op de vergelijking met andere perioden van dezelfde onderneming en met andere soortgelijke bedrijven.

 

44.2 Quick ratio

Bij de berekening van de quick ratio laten we de voorraad buiten beschouwing omdat deze het minst liquide is, op verschillende wijzen kan zijn gewaardeerd en de waarde is soms moeilijk te bepalen of omdat er geen voorraad is.

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden + liquide middelen)/schulden op korte termijn

De debiteurenkern is het minimale bedrag dat de onderneming altijd onder de debiteuren heeft uitstaan. De ijzeren voorraad is de minimumvoorraad goederen, waar de onderneming voor een ongestoorde bedrijfsuitoefening altijd over moet beschikken.

De debiteurenkern en de ijzeren voorraad goederen worden voor de berekening van de liquiditeitskengetallen gerekend tot de vaste activa.

 

44.3 Cashflow

De cashflow is de ingaande kasstroom verminderd met de uitgaande kasstroom. Een andere berekening is: het resultaat voor belasting – de vennootschapsbelasting + de afschrijvingen van dat jaar = de nettowinst (na belasting) + de afschrijvingen.

 

44.4 Solvabiliteitskengetallen

De solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is de schulden op korte en op lange termijn te voldoen. Going concern is het uitgangspunt dat de onderneming ook in de toekomst blijft bestaan.

Solvabiliteitspercentage (altijd een mix van EV, VV en TV)

  1. totaal vermogen/vreemd vermogen x 100%
  2. eigen vermogen/vreemd vermogen × 100%
  3. vreemd vermogen/totaal vermogen x 100%

Het laatste cijfer is de debt ratio: deze geeft aan welk deel van het totale vermogen is gefinancierd met vreemd vermogen.

De liquidatiewaarde is het bedrag dat de activa bij liquidatie opbrengen. De solvabiliteitseis geeft aan welk deel van het totale vermogen mag bestaan uit vreemd vermogen.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.