• 0165 548824
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 18 Vreemd vermogen Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 18. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 18 Vreemd vermogen

18.1 Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door één geldgever wordt verstrekt. De geldgever en geldnemer overleggen rechtstreeks met elkaar om de leningsvoorwaarden onderling te regelen. Een achtergestelde lening hoeft pas te worden afgelost als alle andere schulden zijn betaald.

18.2 Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is een geldlening op onderpand van onroerende zaken (grond en gebouwen). Bij de hypothecaire leningen onderscheiden we de lineaire lening en de annuïteitenhypotheek.

Bij een lineaire lening wordt elk jaar een deel van de schuld afgelost. Daardoor neemt het bedrag dat elk jaar aan interest moet worden betaald, af.

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd van de lening jaar in jaar uit hetzelfde bedrag betaald. Doordat er wel wordt afgelost, wordt het interestbedrag van jaar tot jaar kleiner.

18.3 Obligatielening

Een obligatielening is een geldlening op lange termijn die in kleine gedeelten is opgesplitst.

Een obligatie is een bewijs van deelneming in een geldlening.

De nominale waarde van een obligatie is de waarde die op de obligatie vermeld staat.

De koerswaarde van een obligatie is het bedrag dat voor de obligatie betaald moet worden. De koers van de obligatie is afhankelijk van de rentestand voor nieuw uit te geven obligaties (marktrente).

In de prospectus staan de bijzonderheden van de obligatielening en over de instelling of onderneming die de obligatielening uitgeeft. De emissiekoers is de prijs die voor een obligatie betaald moet worden bij uitgifte van de obligatie.

Obligaties kunnen worden geplaatst:

 • a pari (tegen nominale waarde);
 • boven pari (er ontstaat agio), als de rente van de obligatie hoger is dan de marktrente;
 • beneden pari (er ontstaat disagio), als de marktrente hoger is dan de rente van de obligatie.

Een obligatielening moet worden afgelost. Dit kan op de volgende manieren:

 • aflossing ineens;
 • elk jaar een gedeelte (door middel van uitloting);
 • inkopen door de onderneming/instelling van eigen obligaties.

18.4 Leverancierskrediet

Er is sprake van leverancierskrediet wanneer de leverancier krediet verleent aan de afnemer. Dit leverancierskrediet ontstaat doordat de leverancier goederen levert die later worden betaald.

De leverancier kan dit krediet verlenen omdat:

 • hij niet aan het krediet hoeft te verdienen;
 • hij lagere kosten heeft dan de bank;
 • hij op deze wijze een klant aan zich bindt.

Bij consumptief leverancierskrediet verleent een leverancier krediet aan de consument. Bij productief leverancierskrediet verleent een bedrijf krediet aan een ander bedrijf.
De leverancier kan snellere betaling stimuleren door korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag. Bij korting voor contant geldt dat bij een latere betaling dan de gestelde termijn de korting vervalt. Bij kredietbeperkingstoeslag moet de afnemer een toeslag betalen als hij niet binnen de gestelde termijn betaalt.

18.5 Afnemerskrediet

Bij afnemerskrediet verstrekt de afnemer krediet aan de leverancier. Dit afnemerskrediet ontstaat doordat de afnemer goederen of diensten betaalt die pas na de betaling worden geleverd.

Afnemerskrediet komt voor bij:

 • dienstverlenende bedrijven;
 • speciale orders;
 • de opkopende handel.

18.6 Rekening-courantkrediet

Bij een rekening-courantkrediet kan van de bank een bedrag worden geleend, waarbij de rekening wordt gebruikt voor de dagelijkse betalingen. Het bedrag dat maximaal mag worden opgenomen, wordt het kredietplafond genoemd. De dispositieruimte is het bedrag dat nog kan worden opgenomen. Het is te berekenen door het bedrag van het kredietplafond te verminderen met het reeds opgenomen bedrag.

Een anticipatiekrediet is een krediet dat vooruitloopt op de plaatsing van aandelen of obligaties.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.