• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 15 Leiderschap Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 15. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 15 Leiderschap

15.1 Omspanningsvermogen en spanwijdte

Organisatieniveaus van boven naar beneden: topmanagement, hoger management, midden management, lager management en niet-leidinggevend personeel.

Managerstaken zijn plannen, beslissen, organiseren, coördineren, beheersen en controleren.

Het omspanningsvermogen is het aantal ondergeschikten waaraan een leidinggevende nog effectief leiding kan geven. Effectief leidinggeven is zodanig leidinggeven dat het doel tegen zo laag mogelijke kosten, met optimaal gebruik van middelen, gerealiseerd wordt.

De spanwijdte is het aantal ondergeschikten aan wie feitelijk leiding wordt gegeven.

15.2 Leiderschapsstijlen

Theorie X staat voor een negatief mensbeeld. Gedachten over medewerkers: ze zijn lui en willen liever niet werken, ze willen geen verantwoordelijkheid en ze moeten gedwongen worden prestaties te leveren.

Theorie Y staat voor een positief mensbeeld. Hun gedachten zijn: werken is natuurlijk, mensen willen verantwoordelijkheid dragen, aandacht werkt motiverend en ze willen uit zichzelf creatief meedenken.

Autocratisch leiderschap is een taakgerichte manier van leidinggeven met een autoritaire verhouding tussen manager en medewerkers.

Bij democratisch leiderschap is de stijl van leidinggeven meer mensgericht en met veel aandacht van de manager voor de motivatie en het welbevinden van medewerkers.

Bij laissez-faire leiderschap is sprake van het vrijlaten van mensen. De manager oefent nauwelijks persoonlijke invloed uit en delegeert veel.

Bij ondersteunend leiderschap staat het welbevinden van medewerkers voorop met het voortdurend streven naar goede teamgeest. Het risico is te weinig aandacht voor het werk zelf.

Bij participerend leiderschap delen de manager en medewerkers de macht en informatie.

Bij flexibel leiderschap is de beste manier van handelen afhankelijk van de situatie.

15.3 Managementmethoden

Bij integraal management is een manager of groep van managers verantwoordelijk voor alle aspecten van het beleid.

Bij management by direction geeft een manager gedetailleerde aanwijzingen en hij controleert streng.

Bij management by objectives bepalen de manager en medewerker onderling de doelen in overleg, de gezamenlijk te bereiken resultaten en een tijdplanning. Bij eenheid van leiding streeft iedere medewerker hetzelfde doel na.

Bij management by exception koppelen we normen aan doelstellingen, om afwijkingen van die normen vast te stellen, is een uitgebreid controlesysteem nodig. Medewerkers kunnen binnen vastgestelde grenzen, hun eigen voortgang controleren en bijsturen.

Management by walking around houdt in dat de manager vaak aanwezig is op de werkplek. Hij kijkt, luistert, observeert, geeft aanwijzingen en praat met medewerkers. Dit kan demotiverend werken op de medewerkers.

Bij management by delegation is het delegeren van taken een belangrijk element van leidinggeven. Taakdelegatie gaat ook over het delegeren van de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Structurele delegatie is een permanente vorm van delegeren, er is dan sprake van functievorming of -verandering. Incidentele delegatie komt voor als zich een nieuwe, tijdelijke taak voordoet die niemand in zijn functiebeschrijving heeft staan of bij vervanging vanwege ziekte, vakantie of een vacature.

15.4 Humanresourcesmanagement (HRM)

Humanresourcesmanagement is het op een methodische en systematische manier verwerven, ontwikkelen en benutten van menselijke mogelijkheden, van zowel medewerkers als organisatie. Kiezen voor HRM is een strategische keuze, die zijn weerslag heeft op de hele organisatie en op topmanagementniveau wordt gemaakt.

De nadelen van HRM zijn het risico van inflexibel personeelsbeleid, selectief personeelsbeleid, ondoelmatigheid en een te individualistische werkhouding.

 

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.