• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 43 Kasstroomoverzicht Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 43. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 43 Kasstroomoverzicht

43.1 Directe en indirecte methode operationele activiteiten

Een kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de oorzaken van de verandering in de liquide middelen in het verslagjaar.

Indeling kasstroomoverzicht:

  • kasstromen uit operationele activiteiten. Operationele activiteiten zijn de ‘gewone bedrijfsactiviteiten’. Voorbeelden van de toename of afname van liquiditeiten zijn ontvangsten van debiteuren, betalingen aan crediteuren, betalingen van kosten en vennootschapsbelasting.
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten. Voorbeelden: ontvangsten en uitgaven in verband met (des)investeringen in vaste activa.
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten. Voorbeelden: ontvangsten en uitgaven in verband met het aantrekken of verminderen van het eigen vermogen en van lang vreemd vermogen.

Voor de berekening van de mutatie liquide middelen uit operationele activiteiten zijn twee methodes:

  • directe methode: we gaan uit van de werkelijke ontvangen en betaalde bedragen.
  • indirecte methode: we gaan van de winst vóór belasting. Deze verlagen we met de betaalde belasting en verhogen we met de afschrijvingen. Daarna verwerken we de mutaties (veranderingen) in de balansposten voor zover deze betrekking hebben op de operationele activiteiten.

 

43.2 Volledig kasstroomoverzicht

We leiden de ontvangsten/uitgaven van de investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten af uit de balans en winst-en-verliesrekening.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.