• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 23 Plaats en promotie Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 23. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 23 Plaats en promotie

23.1 Plaats

Plaats kun je op twee manieren zien:

  • vestigingsplaats van een onderneming,
  • plaats waar de producten van een onderneming zich bevinden: van het aan te leveren product tot en met het product bij de afnemer.

 

23.2 Logistiek

Logistiek houdt zich bezig met de wijze waarop de goederen worden voortgestuwd op weg naar de consument.

De bedrijfskolom bestaat uit de ondernemingen die het product brengen van oerproducent naar consument.

De groothandel levert aan andere groothandelaren (grossiers) en kleinhandel (detaillisten), terwijl de kleinhandel aan de consument levert.

De groothandel vervult voor de kleinhandel de volgende taken: het houden van voorraad; het leveren van artikelen met korting; het op de hoogte houden wat betreft nieuwe producten en het verstrekken van krediet.

Bij directe distributie gaan de producten rechtstreeks van de producent naar de consument.

Bij indirecte productie worden de artikelen van de producent via één of meer tussenschakels naar de consument gebracht.

Producenten proberen de kleinhandel te verleiden hun producten in het assortiment op te nemen door: kredietverlening, bijzondere aanbiedingen en snelle levering.

Bij pushdistributie wordt de detaillist bewerkt om het product in zijn assortiment op te nemen. Bij pulldistributie wordt de consument bewerkt, zodat deze bij de detaillist om het product gaat vragen.

 

23.3 Promotie

Bij persoonlijke verkoop is er persoonlijk contact tussen aanbieder en afnemer. Als persoonlijke verkoop voorkomt bij bedrijven onderling spreken we van business-to-businessmarketing.

Voordelen persoonlijke verkoop boven massacommunicatie:

  • Men kan op iedere klant persoonlijk inspelen.
  • Er is betere discussie mogelijk.
  • De feedback is beter.

Voordelen massacommunicatie boven persoonlijke verkoop:

  • Het is veel goedkoper dan persoonlijke verkoop.
  • Er kunnen meer mensen tegelijkertijd bereikt worden.
  • Het gaat veel sneller.

 

23.4 Reclame

Reclame is een middel om het publiek vertrouwd te maken met een bepaald product. Er zijn verschillende vormen van reclame.

Bij individuele reclame maakt de fabrikant reclame voor zijn eigen product.

Bij collectieve reclame maken de fabrikanten van een productsoort samen reclame om de verkoop van het product als zodanig te bevorderen.

Bij themareclame heeft de onderneming als doel merkbekendheid te creëren en te onderhouden en zo het koopgedrag van consumenten op lange termijn te beïnvloeden door het imago van het product te verbeteren waardoor er meer sympathie voor het merk komt.

Bij actiereclame voert de onderneming een speciale actie om op korte termijn de verkoop van een bepaald product te stimuleren.

Sampling is voor het verspreiden van monsters (huis aan huis, op straat of beurzen), soms gevolgd door een geld-terugactie.

Sociale marketing is gericht op het welzijn (welbevinden) van de consument waarbij organisaties ernaar streven om het ontevreden en onveilige gevoel bij de consument te verminderen.

Ideële reclame is bedoeld om opvattingen en/of gedragingen van mensen te beïnvloeden, bijvoorbeeld over het milieu.

Bij sponsoring betaalt een onderneming voor naamsvermelding.

 

23.5 Medium

Een effectief reclamemiddel/communicatiemiddel is een middel dat aan het doel beantwoordt met zo weinig mogelijk kosten in de gegeven situatie. Communicatiemiddelen kunnen we onderscheiden in visuele, multimediale en interactieve communicatiemiddelen.

Visuele communicatiemiddelen: middelen waarbij de ontvanger de boodschap uitsluitend met zijn ogen waarneemt.

Multimediale communicatiemiddelen: middel waarbij je meer dan één medium gebruikt om een boodschap over te brengen.

Interactieve communicatiemiddelen: middel waarbij is de ontvanger betrokken bij de boodschap, hij kan zelf reageren en invloed uitoefenen daarbij is er sprake van een bepaalde reactie.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.