• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indeling Bedrijfseconomie in Balans voor vwo bovenbouw.

De methode is ingedeeld in domeinen. Ieder domein bestaat uit bij elkaar horende onderwerpen. De domeinen bestaan uit een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding over het onderwerp, een aantal paragrafen en een begrippenlijst. Iedere paragraaf begint met een aantal concrete leerdoelen over wat de belangrijkste leerstof is.
Domein en hoofdstukindeling Bedrijfseconomie in Balans vwo

Domein A Basisvaardigheden

1 Bedrijfseconomie
2 Basisrekenvaardigheden
3 Balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit
4 Basis Excel

Domein B Van persoon naar rechtspersoon

5 Verzekeren, studeren, sparen en lenen
6 Enkelvoudige en samengestelde interest
7 Beleggen
8 Woning
9 Familie
10 Schenken en erven
11 Eigen onderneming?
12 Keuze rechtsvorm
13 Organisatie en maatschappij

 

Domein C Interne organisatie en personeelsbeleid

14 Organisaties
15 Leiderschap
16 Personeelsbeleid

 

Domein D Investeren en financieren

17 Investeringsanalyse
18 Eigen vermogen
19 Vreemd vermogen
20 Vermogensstructuur, risico en afdekking
21 Vermogensmarkt

 

Domein E Marketing

22 Strategische keuzes
23 Marketingbeleid
24 Product en prijs
25 Plaats en promotie
26 E-business
27 Wetgeving, ethiek en cultuur

 

Domein F Financieel beleid

28 Inkoopprijs verkopen, materialen en grondstoffen
29 Overige kostensoorten
30 Begrote en werkelijke winst
31 Break-evenanalyse
32 Kosten en resultaten bij dienstverlening
33 Absorption costing
34 Direct costing
35 Accrual-accounting en matchingprincipe
36 Interne verslaggeving
37 Financiële planning
38 Niet-financiële informatie

Domein G Verslaggeving

39 Externe verslaggeving
40 Regels voor de activa
41 Regels voor de passiva
42 Regels winst-en-verliesrekening
43 Kasstroomoverzicht
44 Liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen
45 Overige kengetallen

 

In het werk- en opgavenboek zijn per paragraaf opgaven over de leerstof opgenomen. Daarnaast is er bij ieder hoofdstuk een examentraining aan het einde van het hoofdstuk opgenomen. Zo werkt iedere leerling gericht naar het examen. Ook is aan het einde van ieder hoofdstuk een zelftoets opgenomen.

Alle opgaven zijn voorzien van een taxonomie volgens de beheersingsniveau van Bloom.

Memoriseren

is het ophalen van relevante kennis uit het geheugen en zowel mondeling, geschreven als grafisch kunnen laten zien.

Het overkoepelend handelingswerkwoord is: Noemen. Voorbeelden zijn noemen, herkennen, aanwijzen, definiëren, vinden, kiezen, onderstrepen, invullen, citeren en arceren.

Begrijpen

is het achterhalen van de betekenis van informatie, zowel mondeling, geschreven als grafische informatie. Dit is ook de betekenis kunnen verbinden met andere kennis, voorbeelden geven etc.

Het overkoepelend handelingswerkwoord is: Uitleggen. Voorbeelden zijn verklaren, verhelderen, beschrijven, voorbeelden geven, toelichten, uitleggen, onderbouwen en aantonen.

Toepassen

is elementen uit ‘memoriseren’ en ‘begrijpen’ gebruiken in nieuwe situaties; kiezen van de juiste regels, schema’s, begrippen, enz.

De overkoepelende handelingswerkwoorden zijn: Berekenen en Opstellen. Dit omvat onder andere hanteren, een overzicht geven, schatten, voorspellen, vormgeven en vragen formuleren.

Analyseren

is bronnenmateriaal in stukjes verdelen en ontdekken hoe de stukjes gerelateerd zijn tot elkaar en tot een overall structuur.

Het overkoepelend handelingswerkwoord is: Analyseren. Voorbeelden zijn vergelijken, selecteren, indelen, kenmerken bepalen, determineren, structureren en ontleden.

Evalueren

is tot een afgewogen eindoordeel komen, hier een uitspraak over doen, een besluit nemen, etc.

Het overkoepelend handelingswerkwoord is: Beoordelen. Voorbeelden zijn bekritiseren, testen, beoordelen, doorlichten en afwegen.

Creëren

bestaat uit het samenvoegen van elementen tot een coherent geheel of een origineel product.

Het overkoepelend handelingswerkwoord is: Adviseren. Voorbeelden zijn rapporteren, het opstellen van hypotheses, adviseren, ontwerpen, construeren en maken.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.