• 0165 548824
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 11 Eigen onderneming? Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 11. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 11 Eigen onderneming?

11.1 Causation en effectuation

Causation: je begint met een specifiek doel en van tevoren bekende middelen om het doel te behalen. Bij marktsegmentatie deel je een markt op in specifieke (deel)segmenten. Een segment is een groep (potentiële) afnemers met een aantal dezelfde kenmerken. Daarna bepaal je welk segment wel en niet interessant is en zo bepaal je je doelmarkt of doelgroep.

Positionering is het inspelen op de eigenschappen van een segment om een positief imago te creëren bij de afnemer en een concurrentievoordeel op te leveren.

Effectuation: je begin je met een aantal verschillende middelen, tijdens het proces worden deze middelen ingezet waardoor er gaandeweg een doel wordt bereikt. Daarbij spelen vijf principes een rol:

 • bird in the hand: de ondernemer kijkt eerst welke middelen hij al heeft en hoe hij deze in kan zetten om een bepaalde kant op te gaan;
 • affordable loss: hierbij bepaalt de ondernemer hoeveel hij van zijn beperkte middelen wil inzetten om het doel te bereiken, zo is het verlies gemaximaliseerd;
 • crazy quilt: de ondernemer werkt samen met anderen die in het zakelijk idee geloven en betrekt de stakeholders;
 • lemonade: de onzekerheden ziet de ondernemer niet als negatief, maar juist als een kans;
 • pilot in the plane: je maakt zelf door jouw handelingen met jouw beschikbare middelen en zelf gekozen partners de toekomst.

11.2 Persoonlijk plan

Een persoonlijk plan heeft betrekking op persoonsgegevens, motivatie en doelstellingen, de sterke en de minder sterke eigenschappen van een ondernemer/starter.

11.3 Marketingplan

Voor een marketingplan kijk je eerst naar de zwakke en sterke punten van de organisatie met een SWOT-analyse. De S staat voor strength (sterkte), de W voor weakness (zwakte), de O voor opportunities (kansen) en de T voor threats (bedreigingen).

De startende onderneming doet dus onderzoek naar de kansen, bedreigingen in de omgeving en naar de sterke en de zwakke kanten van de eigen onderneming.

Bij marketing zijn alle activiteiten van een organisatie gericht op de maximale behoeftebevrediging van de afnemers. Daarvoor worden marketingdoelstellingen (strategisch of tactisch) opgesteld. Voorbeelden zijn behalen van een bepaalde afzet, het vergroten van het marktaandeel, het behalen van een bepaalde winst en het verbeteren van het imago. De marketinginstrumenten bestaan uit de 4 p’s: product, prijs, plaats (distributie), promotiebeleid (communicatie). In de marketingmix pasje de vier p’s in onderlinge samenhang toe.

11.4 Financieel plan

Met een financieel plan onderzoek je of de te beginnen onderneming haalbaar is. Een financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

 • investeringsbegroting, deze geeft aan hoeveel vermogen nodig is voor de start door een overzicht op te stellen van alle investeringen;
 • financieringsbegroting, hierin staat hoe je aan het benodigde vermogen komt;
 • resultatenbegroting, hierin staan de geschatte kosten en opbrengsten over een bepaalde periode;
 • liquiditeitsbegroting; deze bevat de verwachte ontvangsten en uitgaven over een bepaalde periode;
 • privébegroting: een overzicht waaruit blijkt hoeveel geld een ondernemer nodig heeft voor privédoeleinden.

11.5 Praktische zaken

Als ondernemer heb je te maken met vergunningen, diploma’s, huisvesting, mogelijk personeel, verzekeringen en ook de vraag op welke manier je start.

Bestemmingsplan: een plan waarop staat wat je op een perceel wel en niet mag doen.

De btw-tarieven zijn onderverdeeld in het algemene btw-tarief, het lage btw-tarief, het 0%-tarief en vrijgestelde prestaties.

Starten kun je door een nieuw bedrijf op te richten en alles zelf uit te vinden, door gebruik te maken van franchising, door de overname van een bestaand (onbekend of familie)bedrijf.

Franchising is een vergaande samenwerkingsvorm tussen een franchisegever (de ‘bedenker’ van de formule) en een franchisenemer (de gebruiker van de formule).

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.